Gazeta Agronews nr 27

numer 25 numer 25 TEMAT NUMERU NUMER 27 F irmy hodowlano – nasienne już w grud- niu 2017 roku zaczęły wysyłać katalogi swo- ich odmian, aby zainteresować rolników pro- pozycjami na ten sezon. My, by choć trochę uprościć ten bardzo trudny wybór przedsta- wiamy propozycje czołowych firm nasien- nych, które polecają nowości kukurydziane z przeznaczeniem na ziarno oraz kiszonkę. SYNGENTA Odmiany na ziarno: SY Talisman (Z) – rejestracja wspól- notowa - katalog CCA 2015 Niem- cy. FAO 220–230, ziarno typu flint. Podwójny mistrz grupy wczesnej COBORU: w badaniach rozpo- znawczych 2016 odmiana uzy- skała plon 131,5 dt/ha (111% wzorca), w badaniach PDO w 2017 roku uzyskała plon 123,2 dt/ha, (107% wzorca). Odmiana może być uprawiana z powodze- niem w całym kraju na różnych stanowiskach glebowych. Do- brze znosi gleby wolno na- grzewające się wiosną. Pole- cana jest na wczesne siewy. SY Talisman to odmiana, która nigdy nie zawodzi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=