Gazeta Agronews nr 27

PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 27 34. AgroNews .com.pl P oczątek roku to dla rolników czas inten- sywnych przygotowań do prac polowych. To także sezon zakupów środków ochrony ro- ślin. Producenci rolni planują i kalkulują, aby tegoroczna produkcja przyniosła zdrowe plo- ny wysokiej jakości. Tymczasem oferty np. „pestycydów z zagranicy” w Internecie kuszą niską ceną. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) ostrzega rolników, że to mogą być podróbki! PSOR przypomina również, gdzie kupować bezpieczne, zarejestrowane środki ochrony roślin: 1. Oryginalne środki ochrony roślin kupisz tylko w zarejestrowanym sklepie lub hurtow- ni. Rejestry prowadzone są przez Wojewódz- kich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasien- nictwa osobno dla każdego województwa. Na mapie pod linkiem http://piorin.gov.pl/ struktura/ wybierz swoje województwo, re- jestr znajdziesz je w zakładce „Rejestry i ewi- dencje”. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim lokalnym Inspekto- rem (informacje znajdziesz na stronie www. bezpiecznauprawa.org w zakładce „Gdzie ku- pisz?”) 2. Środków ochrony roślin nie można kupo- wać: • na forach internetowych czy aukcjach, gdzie są proponowane środki w bardzo atrak- cyjnej cenie, bez faktury VAT; • z zagranicy, • na bazarach, • na targowiskach. 3. Kupując w legalnym źródle otrzymasz fak- turę lub paragon. Tylko na podstawie dowo- du zakupu możesz złożyć ewentualną rekla- mację. 4. Stosowanie nielegalnych produktów to ry- zyko dla zdrowia, upraw i środowiska. Można też utracić dopłaty bezpośrednie (informacje znajdziesz na stronie www.bezpiecznaupra- wa.org w zakładce „Czym ryzykujesz?”). - Rolnik powinien zawsze pamiętać o tym, aby kupować tylko oryginalne, zarejestrowane środ- ki ochrony roślin, od zaufanych sprzedawców. Kuszące niską ceną oferty na aukcjach interne- towych, obwoźni sprzedawcy, czy sprzedaż na straganie powinny obudzić czujność rolników – to mogą być podróbki – mówi Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochro- ny Roślin. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin uru- chomiło stronę internetową www.bezpiecz- nauprawa.org , na której można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące bez- piecznych, zgodnych z prawem zakupów środków ochrony roślin. Stowarzyszenie pod- powiada, gdzie można sprawdzić oryginal- ność środka oraz jakie są prawne i finansowe konsekwencje stosowania podróbek. PSOR przygotowało też odpowiedzi na trudne py- tania, które najczęściej nurtują rolników. Źródło: PSOR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=