Gazeta Agronews nr 27

numer 25 numer 25 t PRODUKCJA ZWIERZĘCA NUMER 27 Aminokwasy w paszach dla świń W bilansowaniu dawki pokarmowej dla świń istotna jest nie tylko sama zawartość białka w paszy, ale także jego wartość biologiczna. Wartość biologiczna białka to za- wartość aminokwasów odpowiadająca zapotrzebowaniu organizmu. A minokwasy wchodzące w skład biał- ka dzielą się na takie, które mogą być sa- modzielnie syntetyzowane w organizmie zwierzęcia i takie, których zwierzę nie może samo syntetyzować i muszą one być dostar- czone z paszą. Te, które muszą być dostarczone do organizmu to: li- zyna, treonina, metionina, tryp- tofan, walina, leucyna, izoleu- cyna, fenyloalanina i histydyna. Skarmiając odpowiednie pa- sze musimy zwracać uwagę na zawartość odpowiednich ami- nokwasów w składnikach po- karmowych paszy i odpowiedni stosunek aminokwasów wzglę- dem siebie. Skład aminokwaso- wy pasz różni się znacznie od skła- du białka ciała tuczników i składu mleka loch. Z tego powodu już około 40 lat temu przyjęto termin białka idealnego, umożliwiający żywić świnie tak, aby dostar- czone w paszach białko pokryło zapotrzebowanie na aminokwasy w proporcjach zbliżonych do składu cia- ła. Strawność jelitowa aminokwasów jest uznawana obecnie za najlepsze kryterium jego dostępno- ści dla organizmu zwierzęcia. Ma tutaj też zastosowanie prawo Lie- biga, które mówi o tym, że składnik, którego jest najmniej w sto- sunku do potrzeb będzie ograni- czał wykorzy- stanie AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=