Gazeta Agronews nr 27

numer 25 numer 25 t PRODUKCJA ZWIERZĘCA NUMER 27 36. AgroNews .com.pl pozostałych składników, a w tym przypad- ku aminokwasów. Najczęściej ogranicza- jącymi aminokwasami w paszach dla świń są lizyna, treonina, metionina i tryptofan, dlatego też aminokwasów niezbędnych do wzrostu i rozwoju zwierzęcia powinno być jak najwięcej. Jeżeli pasza charakteryzu- je się wyższą wartością biologiczną biał- ka, to zwierzę potrzebuje mniejszego wy- datku energetycznego na jego trawienie i przyswajanie. Dobrze zbilansowana pasza pod względem zawartości i wartości biolo- gicznej białka to również mniej problemów związanych z trawieniem paszy, mniejsza produkcja amoniaku i wyższa zdrowotność zwierząt. W celu prawidłowego bilansowania aminokwasów egzogennych zostały opra- cowane profile aminokwasowe dla po- szczególnych grup produkcyjnych świń. W żywieniu świń pierwszym aminokwasem ograniczającym wartość biologiczną białka jest lizyna, której wartość przyjmuje się za 100 i do niej bilansuje się pozostałe ami- nokwasy. Dotyczy to przede wszystkim metioniny z cystyną, treoniny i trptofanu, gdyż w praktyce tylko te aminokwasy bilan- suje się przy układaniu dawek pokarmowych w mieszankach paszowych. Proporcje ami- nokwasów w paszy dla poszczególnych grup świń powinny wynosić: prosięta odsadzo- ne – 100 : 60 : 65 : 18, warchlaki – 100 : 60 : 62 :18, tuczniki w pierwszym okresie tuczu – 100 : 65 : 67 :19, tuczniki w drugim okresie tuczu – 100 : 70 : 70 : 20. Dla loch uśrednio- ny profil aminokwasowy powinien wynosić 100 : 65 : 68 : 19. Z achowanie odpowiedniego profilu amino- kwasowego w bilansowanej paszy umożliwia optymalne wykorzystanie białka paszy. Po- zwala także na uzyskanie korzystnych wskaź- ników produkcyjnych hodowanych świń przy najmniejszym wydalaniu azotu do środowi- ska. Dlatego też przy bilansowaniu dawki po- karmowej dla poszczególnych grup świń po- winniśmy zwracać uwagę nie tylko na ogólną zawartość białka w paszy, ale na jej wartość. Stanisław Piątkowski Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=