Gazeta Agronews nr 27

numer 25 numer 25 TECHNIKA ROLNICZA NUMER 27 AgroNews .com.pl 37. Magnetyzery do opryskiwaczy, czyli magnes na Twoje oszczędności Badania pokazują, że potencjał nawozów i środków ochrony roślin użytych do zabiegu oprysku jest obecnie w dużym stopniu marnotrawiony – średnio aż 70 proc. strumienia cieczy roboczej ulega znoszeniu i nie trafia na nasze uprawy! Dotychczas stosowane praktyki w po- staci kurtyn czy rękawów powietrznych montowanych na opryskiwaczach częściowo rozwiązują ten problem, ale czy można działać precyzyjniej? Okazuje się, że tak! Jak działają magnetyzery? S ystem ten jest w swojej konstrukcji bar- dzo prosty i składa się z kilku kolektorów montowanych przy pompie, dysz oraz wkła- dek magnetycznych, które montowane są na stałe na belce opryskiwacza. Pasują one zarówno do używanych, jak i nowych ma- szyn. Ciecz robocza rozpylana jest w postaci drobnych kropel, co zapewnia bardziej rów- nomierne pokrycie powierzchni oprysku. Na- tomiast wkładki magnetyczne jonizują roz- twór, a więc nadają mu ładunek przeciwstawny do tego, jaki posiadają rośliny na polu. Ładun- ki te przyciągają się nawzajem, dzięki czemu w znacznym stopniu ograniczone jest zjawisko znoszenia strumienia cieczy i zyskuje ona lepszą przyczepność do liści. Technologię tą wypróbo- wali już rolnicy m.in . w Holandii, Wielkiej Bry- tanii, w Stanach Zjednoczonych, czy w Irlandii – kraju pochodzenia tego wynalazku. W Polsce można go zobaczyć na razie tylko w niektórych gospodarstwach rolnych, w tym w gospodar- stwach Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=