Gazeta Agronews nr 27

numer 25 numer 25 NUMER 27 AgroNews .com.pl 39. TECHNIKA ROLNICZA oraz na ograniczenie zużycia wody ze 180 na 140 l/ha. Przy obsłudze powierzchni 500 ha to roczna oszczędność nakładów praktycznie na poziomie zwrotu z inwestycji – mówi właści- ciel gospodarstwa. – Niestety ten rok nie był najłatwiejszy dla rolników ze względu na trudne warunki pogodowe, które generowały większą presję chorób i szkodników w polu. To spowodo- wało, że pod koniec lipca wróciliśmy do pełnej dawki środków ochrony roślin, niemniej jednak dzięki magnetyzerom, nie musieliśmy jej zwięk- szać. Uniknęliśmy w ten sposób dodatkowych, nieplanowanych nakładów związanych z zabie- giem ochrony roślin. System ten okazał się też niezawodny w walce z chwastami. Dzięki precy- zyjnej aplikacji cieczy roboczej, zaobserwowali- śmy dużo większą skuteczność naszych działań w polu. Zrównoważona technologia T echnologia ta doskonale wpisuje się w zasady rolnictwa zrównoważonego, ponie- waż z jednej strony pozwala rolnikowi obni- żyć koszty zabiegu oprysku i poprawić jego skuteczność, dzięki czemu zyskuje on dobrej jakości produkt. Z drugiej strony natomiast, Montaż magnetyzerów na belce opryskiwacza chronić zdrowie człowieka i środowisko na- turalne, w którym funkcjonuje. Gospodar- stwo AGRO BELPOL, audytowany członek Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa zrówno- ważonego ASAP, od lat stosuje dobre prak- tyki rolnicze. Chętnie też dzieli się z innymi swoim doświadczeniem, a co najważniejsze, nieustannie inwestuje w swój zrównoważony rozwój. Decyzja o zaadoptowaniu systemu magnetyzerów do precyzyjnego wykonywa- nia zabiegu oprysku, była kolejnym krokiem wspierającym ten rozwój. - System magnetycznego oprysku przede wszystkim idealnie wpisał się w plan integrowa- nej ochrony upraw w naszym gospodarstwie. Nie tylko pozwala nam optymalizować koszty zabiegów i odpowiednio zadbać o jakość nasze- go produktu, ale też chronić lokalny ekosystem, dzięki znacznemu ograniczeniu znoszenia stru- mienia cieczy roboczej poza teren upraw. W ten sposób możemy zagwarantować, że nasz ziem- niak jest bezpieczny i zdrowy oraz pochodzi z przyjaznej środowisku produkcji rolnej. – mówi pan Dariusz Wysocki. Opracowanie: Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=