Gazeta Agronews nr 27

Magazyny ziarna P owszechnie jako magazyny ziarna stoso- wane są pojedyncze silosy lub baterie silo- sów składające się z kilku, a nawet kilkunastu silosów, są to zbiorniki w kształcie walca lub wieloboku, o wysokości kilkakrotnie więk- szej od średnicy lub innego wymiaru liniowe- go, charakteryzującego wielkość podstawy. Magazyny składające się z dwóch do czte- rech silosów mogą posługiwać się jednym kompletem urządzeń, służących do zała- dunku i rozładunku ziarna oraz konserwacji, co powoduje lepsze ich wykorzystanie. Od- powiednio wyposażone silosy umożliwiają: pełną mechanizację prac załadowczo-rozła- dunkowych, konserwację zgromadzonego w nich ziarna przez wymuszoną (mechaniczną) wentylację. Silosy posiadają dach i szczelny płaszcz chroniący zgromadzone w nich ziarno przed opadami, ptakami, gryzoniami i kota- mi oraz stanowią dostateczne zabezpieczenie przeciwpożarowe i mogą być instalowane na otwartej przestrzeni. Silosy te zwykle insta- lowane są w tzw. baterie silosów w układzie rzędowym lub w gniazdowym. W ybór podyktowany jest m. in. wiel- kością produkcji, wielkością dostępnej po- wierzchni czy zakładanym planem rozwoju gospodarstwa. Układy rzędowe zapewniają możliwość ewentualnej rozbudowy magazy- nu o kolejne silosy ale są kosztowne w bu- dowie, gdyż wymagają stosowania np. plat- formy operacyjnej umożliwiającej załadunek silosów. W przypadku układu gniazdowego załadunek odbywa się rurami spadowymi z centralnej wieży za pośrednictwem rozdziela- cza. Takie układy nie pozwalają na dalsze do- stawianie silosów i zwiększanie w przyszło- ści ich pojemności magazynowej. Istnieje też pogląd że układ rzędowy ze specyficznym załadunkiem poprzez układ rur może w od- różnieniu od silosów w układzie rzędowym wywoływać większy stopień uszkodzeń su- rowca wynikający z dużych osiąganych przez surowiec prędkości w momencie ich załadun- ku. SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją SILOSY PASZOWE SILOSY LEJOWE WIATY I HALE P.O.R. „KONSIL”, 89-121 Ślesin k. Nakła, ul. Nakielska 10, tel. 52 385 78 59, 52 385 71 56, fax 52 385 71 55 = P.O.R. „KONSIL” Filia Poznańska „TAD-OPAL”, 64-330 Opalenica, Sielinko, ul. Parkowa 2A, tel./fax 61 447 60 60 = „AGRO-INSTAL” 08-500 Ryki, Stary Bazanów 139, woj. lubelskie, tel. 81 865 45 12, tel. kom. 694 803 638 = „ELEWATOR” 37-716 Orły, Zadąbrowie 71A, woj. podkarpackie, tel. 16 671 25 14, tel. kom. 602 865 171 = „AGRO-KOMPLEKS” 83-200 Starogard Gdański, ul. Zielona 29, tel./fax 58 562 23 29, 561 01 77, tel. kom. 603 741 922 = PRONAR Sp. z o.o. fabryczne punkty sprzedaży: - Jaszczołty 44, 17-315 Grodzisk, tel. kom. 501 896 472, 501 896 470 - Wasilków k. Białegostoku (woj. podlaskie) ul. Ks. W. Rabczyńskiego 1, tel. kom. 501 445 774, 501 544 012 - Koszarówka 38, 19-203 Grajewo, tel. kom. 509 777 554 = AMAROL Andrzej Makarewicz, 12-250 Orzysz, ul. Wierzbińska (dz.411/46), tel. kom. 662 840 503 = PHU ALITECH 42-152 Opatów (woj. łódzkie i śląskie), Zwierzyniec I, ul. Dębowa 8, tel. kom. 609 277 893 = KRÓWKA Sp. z o.o. 16-100 Sokółka, ul. W. Witosa 135, tel. 533 538 400 = AKCJA RABATOWA DO 30.03.2018r. NA SILOSY PŁASKODENNE OD 10 DO 2200 TON ROLNIKU ZAMÓW JUŻ DZIŚ I SKORZYSTAJ OBSŁUGA KLIENTA I ZAMÓWIENIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=