Gazeta Agronews nr 27

numer 25 numer 25 ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE NUMER 27 Nie taki diabeł straszny… D o tematu certyfikacji polscy rolnicy pod- chodzą na razie bardziej z rezerwą niż entu- zjazmem. Nic w tym dziwnego, jeśli w prze- strzeni rolniczej funkcjonuje prawie 400 różnych certyfikatów jakości, a ich zawrot- na liczba stale ewoluuje. Pytania, które z nich wybrać oraz jak podołać procesowi ich wdrażania w gospodarstwie, podsycane czę- sto niesprawdzonymi opiniami, z reguły pię- trzą obawy rolnika. A wymagania rynku są twarde. Certyfikaty otwierają drzwi do więk- szych rynków zbytu i często gwarantują lep- szą cenę, co najczęściej motywuje rolników do tego, by im się poddać. Część gospodarzy Konsument stawia na bezpieczeństwo produk- tu rolnego. A Ty? Chcemy, czy nie, to głównie wymagania konsumenckie wyznaczają standardy jakości produkcji rolnej i nieustan- nie pchają je w kierunku rozwoju. Certyfikaty, dziś wy- różniające gospodarstwo na konkurencyjnym rynku pro- ducentów żywności, jutro staną się rutyną. Czy polscy rolnicy są na to gotowi? decyduje się na nie z uwagi na specyficzne wymagania odbiorcy i tylko nieliczni upatru- ją w certyfikatach szansę na doskonalenie swojego gospodarstwa i produktu. Które certyfikacje są w Polsce obecnie najbardziej popularne? - W ostatnim czasie bardzo wzro- sło zainteresowanie Certyfikatem Integrowanej Produkcji, głównie za sprawą Programu Roz- woju ObszarówWiejskich 2014-2020, gdzie mamy trzy możliwości dofinansowania: zwrot 100 proc. poniesionych kosztów netto na przy- stąpienie do systemu na 5 lat, większą szansę na dotację celem modernizacji gospodarstwa dzięki dodatkowym punktom i fundusze na kampanię promującą certyfikowane produkty – mówi Maciej Majewski, wspólnik firmy do- radczej FreshMazovia. – Odbiorcy produktów rolnych z kolei najczęściej wymagają od rolni- AgroNews .com.pl 55.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=