Gazeta Agronews nr 27

numer 25 numer 25 ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE NUMER 27 … bo jednak się opłaca C ertyfikacja stała się wyróżnikiem dla prawie 2000 hektarowego, nowoczesnego gospodarstwa Haase Farm w Baninie (po- morskie). - Staramy się prowadzić gospodarstwo na jak najwyższym poziomie. Od 5 lat posiadamy certyfikat Global G.A.P., od niedawna wdra- żamy też Integrowaną Produkcję Roślin oraz przeszliśmy wstępny audyt Polskiego Stowa- rzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. – mówi Łukasz Haase. Właściciel gospodar- stwa jest przekonany, że niechęć rolników przed certyfikacją wynika często z niewie- dzy, a przecież wiele wymagań już spełniają, by móc bez większych trudności się jej pod- dać. Wystarczy czasami zmiana niektórych nawyków, praktyk i rzetelnie prowadzona dokumentacja. G ospodarstwo chce doskonalić jakość swoich produktów i dbać o większe ich bezpieczeństwo, dlatego deklaruje dalsze uczestnictwo w programach certyfikują- cych. - Mamy ambicję, by się czymś wyróż- niać, zawsze być o krok do przodu. Certyfikat działa świetnie na krajowym rynku i otwie- ra możliwości na rynkach światowych. Dzięki Global G.A.P. nasz towar jest chętnie kupowa- ny przez odbiorców z Europy, Azji i AfrykiFirmy widząc certyfikat, mają pewność co do jakości i bezpieczeństwa naszego towaru i zamawiają go bez obaw. Przekonaliśmy się o tym wielo- krotnie. Certyfikacja daje nam wymierne ko- rzyści finansowe i wyróżnia nasz produkt na rynku, co podnosi naszą wartość konkuren- cyjną – mówi Pan Łukasz. – Zabiegamy też o przyłączenie naszego gospodarstwa do Pol- skiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównowa- żonego ASAP, aby pokazać, że produkujemy w pełni bezpieczny produkt, a nasza działalność nie zagraża środowisku naturalnemu. Opracowanie: Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP ków certyfikacji Global G.A.P. To najpopularniejszy certyfikat międzynarodowy dla produkcji podstawo- wej, którego wymagania są osobno opracowane dla warzyw i owoców, roślin przeznaczonych do zbiorów mechanicznych oraz przetwórstwa czy akwakultury. P oza ceną i większym rynkiem odbiorców, cer- tyfikacje niosą ze sobą jeszcze inne korzyści ta- kie, jak spełnianie wymogów prawnych, co ogra- nicza ryzyko utraty dopłat bezpośrednich oraz bezpieczeństwo reklamacji i efektywność pro- dukcji dzięki precyzyjnej dokumentacji poszcze- gólnych etapów produkcji. Łukasz Haase, właściciel gospodarstwa Haase Farm w Baninie (woj. pomorskie) 56. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=